Υπηρεσίες

Με κύριο γνώμονα την επικοινωνία, την κατανόηση και την συνεργασία με διεπιστημονική ομάδα παρέχουμε υπηρεσίες διαιτολογικής υποστήριξης προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του ασθενούς και στο πρόγραμμα της ημέρας του.

Έχοντας εκπαιδευτεί ενδελεχώς τόσο σε κλινικά περιβάλλοντα (Πανεπιστημιακά Δημόσια Νοσοκομεία, στην πλειονότητα των τμημάτων), όσο και σε εξωτερικά περιστατικά (εξωτερικά ιατρεία, συμβουλευτική σε ομάδες υψηλού ρίσκου – καρδιαγγειακών παθήσεων κ.α.), διαθέτουμε την κλινική εμπειρία να παρέχουμε εξατομικευμένες διατροφικές συμβουλές/θεραπείες, επιστημονικά τεκμηριωμένες στους ασθενείς μας.

Απώτερος στόχος μας είναι η βελτιστοποίηση της διατροφικής κατάστασης, η προαγωγή της υγείας και η μεγιστοποίηση της ποιότητας ζωής του/της ασθενούς.