Σύνδρομο Βραχέος Εντέρου

Το Σύνδρομο Βραχέος Εντέρου (ΣΒΕ) αφορά μια κατάσταση δυσαπορρόφησης η οποία οφείλεται είτε σε εκτεταμένη εντερεκτομή ή σε συγγενές νόσημα ή σε απώλεια απορρόφησης σχετιζόμενη με νόσημα. Πρόκειται για έναν λειτουργικό ορισμό ο οποίος υποδεικνύει την έκταση της δυσαπορρόφησης μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών συστατικών, και όχι έναν ορισμό που υποδεικνύει την αφαίρεση συγκεκριμένου τμήματος ή μήκους του εντέρου

Οι παράγοντες που επιδρούν στην απορρόφηση, τις επιπλοκές και την διαχείριση αυτών των περιστατικών είναι το μήκος του υπολειπόμενου εντέρου, ή απώλεια του ειλεού (ιδίως του τελικού), η απώλεια της ειλεοκολικής βαλβίδας, η απώλεια του παχέως εντέρου, η συνύπαρξη παθολογίας στο εναπομείναν τμήμα, η ακτινική εντερίτιδα (επί καρκινώματος), η συνυπάρχουσα κακή θρέψη, η ηλικία και τέλος η διάρκεια, το μέγεθος και οι τυχόν επιπλοκές της χειρουργικής επέμβασης.

Τα αποτελέσματα των εκτομών ποικίλουν σύμφωνα με τα παραπάνω και μπορεί να προκαλέσουν αλλαγή :

✓ στη διατήρηση της ομοιόστασης στο ισοζύγιο υγρών και ηλεκτρολυτών,
✓ στη διάβαση του εντερικού περιεχομένου προς το κόλον,
✓ στην απορροφητική επιφάνεια,
✓ στην απορρόφηση της Βιταμίνης Β12,
✓ στην απορρόφηση των χολικών αλάτων (και ως απόρροια αυτού ανεπάρκεια χολικών αλάτων για διαλυτοποίηση, πέψη και απορρόφηση των λιπών, απώλεια λιπών και λιποδιαλυτών συστατικών),
✓ στην απορρόφηση των λιπών και βακτηρίων παχεώς εντέρου (μείωση απορρόφησης νερού και ηλεκτρολυτών)
✓ στη απορρόφηση ασβεστίου, ψευδαργύρου, μαγνησίου

Η δυσαπορρόφηση των χολικών αλάτων προκαλεί διάρροια (χολερεϊκή διάρροια) και στεατόρροια επί εκτομής του τελικού ειλεού μεγαλύτερης των 50 –100 εκ. Η θεραπευτική προσέγγιση του ασθενούς που υπέστη εντερεκτομή, ανεξάρτητα της αιτίας, είναι πολυπαραγοντική και λόγω της συχνής παρουσίας επιπλοκών απαιτείται εγρήγορση και αντιμετώπιση, μέχρις ότου επιτευχθεί ένα καλό θρεπτικό και μεταβολικό προφίλ.

Οι στόχοι της θεραπείας είναι :
✓ Αποκατάσταση των υγρών και ηλεκτρολυτών
✓ Αποκατάσταση της θρέψης
✓ Έλεγχος της διάρροιας
✓ Αντιμετώπιση και πρόληψη των επιπλοκών