Υποθρεψία

Ως υπόθρεψία ορίζεται η αδυναμία του οργανισμού να καλύψει τις ανάγκες του σε θερμίδες και θρεπτικές ουσίες λόγω ανεπαρκούς λήψης τροφής, αυξημένων αναγκών, ή απώλειας μέσω εμέτων ή διαρροιών.

Οι μηχανισμοί άμυνας του οργανισμού και η λειτουργία ποικίλων οργάνων και συστημάτων, όπως του πεπτικού, του καρδιαγγειακού, του αναπνευστικού και του μυϊκού συστήματος διαταράσσονται. Αποτέλεσμα της υποθρεψίας είναι οι συχνές λοιμώξεις και η ανάπτυξη ποικίλων επιπλοκών, που επιδεινώνουν την πορεία της νόσου.

Η διάγνωση υποθρεψίας βασίζεται στη σύγκριση του βάρους και του ύψους του παιδιού/ενήλικα, καθώς και της περιμέτρου του μέσου βραχίονα και των δερματικών πτυχών με τυποποιημένα διαγράμματα. Ως θεραπεία για την υποθρεψία συνίσταται η διαιτητική συμβουλευτική, όταν το παιδί/ενήλικας σιτίζεται, αλλά αδυνατεί να καλύπτει τις ανάγκες του σε θερμίδες.