Διατροφή & Παιδί

Η βέλτιστη διατροφή κατά το πρώιμο στάδιο της νηπιακής ηλικίας αποτελεί ισχυρό θεμέλιο για την ανάπτυξη και την εξέλιξη του παιδιού, όπως επίσης και την υγεία του μακροπρόθεσμα.

Οι πρώτες 1000 ημέρες ζωής είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, διότι παράγοντες που αφορούν τόσο την περίοδο της εγκυμοσύνης, όσο και την περίοδο του θηλασμού, αλλά και λάθος πρακτικές σίτισης ή λοιμώξεις κ.α. , μπορούν να οδηγήσουν σε στασιμότητα ανάπτυξης και άλλες παθολογικές καταστάσεις.

Η διατροφική υποστήριξη της μέλλουσας μητέρας κατά την εγκυμοσύνη και κατά τη διάρκεια του θηλασμού είναι καίριας σημασίας, καθώς η βέλτιστη διατροφική κατάσταση της, θα αποτελέσει τις βάσεις για την ανάπτυξη του εμβρύου, μέσω εξελικτικών προσαρμογών που πολλές φορές επιφέρουν αλλαγές στη φυσιολογία αλλά και τον μεταβολισμό του βρέφους.

Untitled design