Νεοπλασματική νόσος

Ο χρονίως πάσχων ασθενής και ειδικά ο διεγνωσμένος ασθενής με νεοπλασματική νόσο χρήζει αυξημένης διατροφικής φροντίδας. Τόσο στα αρχικά στάδια της διάγνωσης, όσο και στα μετέπειτα στάδια κατά τη διάρκεια των θεραπειών, σειρά από ενδοκρινολογικές, μεταβολικές, αιματολογικές κ.α. αλλαγές είναι υπεύθυνες για την επικράτηση του καταβολισμού και κατ’επέκταση τις αυξημένες ενεργειακές αλλά και πρωτεϊνικές ανάγκες.

Η δυσθρεψία είναι κοινή στον καρκίνο, επηρεάζοντας μάλιστα την πλειονότητα των ασθενών και οφείλεται εκτός των άλλων και στα συμπτώματα που προκαλούνται από τις θεραπείες π.χ. διαρροϊκές κενώσεις, δυσσαπορόφηση, ναυτία, έμετοι, απώλεια όρεξης, αλλαγές στη γεύση κ.α.

Αποτέλεσμα συχνά είναι η ακούσια απώλεια σωματικού βάρους και μυικής μάζας, που με την σειρά τους επηρεάζουν τόσο την ποιότητα ζωής του ασθενούς, όσο εντείνουν την αδιαθεσία και μειώνουν την ανταπόκριση στη θεραπεία του καρκίνου.

Νεοπλασματική νόσος